รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายธวัชชัย แก้วส่งแสง ตะกร้าเตือนใจ ปิงปอง7สี ดูข้อมูล
2 นายธนาวัช สุวรรณสุข คำทำนายบอกทางชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
3 นายศุภกิตติ์ คูณคำ นวัตกรรมรองเท้าล่องหน ดูข้อมูล
4 กิตติยา ฟ้าเลื่อน กะลานวดเท้า เพื่อสุขภาพ ดูข้อมูล
5 ศิริลักษณ์ มหาลี ไม้นวดผ่อนคลาย สบายชีวี ดูข้อมูล
6 นางกชนิภา นราพินิจ การสร้างแผนที่เดินดินบน Microsoft Excel เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ดูข้อมูล
7 นางสาวยุพิน ละอองศรี น้ำใบเตย ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
8 วิลาวัลย์ มหาไชย การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ในกลุ่มผู้ป่วย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป ดูข้อมูล
9 นายรุ่งธรรม ม่วงจันทร์ การ์ตูนบอกสีไตวาย (ตายไว) ดูข้อมูล
10 นางสุดา อักษรดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรม ผ้าปิดหน้าอกสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดูข้อมูล
11 นางอาภากร สืบศรี ทะเบียนโรคเรื้อรังDMและHTปรับชีวิต ดูข้อมูล
12 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์ สวนฝึกเดินสามมิติ ดูข้อมูล
13 ติ่งกนก วรสาร การฝึกทักษะการฉีดยาอินซูลินผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ด้วย “กล้ามเนื้อจำลองถุงน่องมหัศจรรย์” ดูข้อมูล
14 นางยุพารัตน์ ภูวนกลกรรม นวัตกรรมที่นอนลูกโปร่งน้ำมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
15 นางพิชญ์พิมล พันธุ์ยุรา กล่องยาพาจำ ดูข้อมูล
16 นางสาวหนูเล็ก ทองคำ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสดใส ใส่ใจฟันสวย ด้วยสัญลักษณ์ฟันดี ดูข้อมูล
17 กัลยา พลซ้าย ถุงผ้าใส่ยามาหาหมอ ดูข้อมูล
18 รัตนมาลา ภูชมศรี สติ๊กเกอร์สาวภูไทป้อนยา ดูข้อมูล
19 นางปรียา ทิพยานนท์ วงล้อเตือนภัย ห่างไกลความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
20 ดร.สิรวิชญ์ พันธนา “หมอยาแอปพลิเคชั่น” นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาการลืมใช้ยาในผู้ป่วย ดูข้อมูล
21 นายปรีดี ยศดา นวัตกรรมยางยืด ยืดกาย สบายชีวี ดูข้อมูล
22 นางสาวชนม์ปภา ราชสมบัติ วงล้อสีสี่เพื่อเหงือกที่สดใส ดูข้อมูล
23 ชนุพร ภูชมศรี ปฏิทินเตือนภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก ดูข้อมูล
24 รัฐพล ภูจอมใจ กระเป๋ายากาฝากกล่องข้าวน้อย ช่วยกันลืม ดูข้อมูล
25 นางสาววงวาส เกณฑ์การ แถบสีเตือนใจ ห่วงใยสุขภาพ ดูข้อมูล
26 ทญ.หัสยา จิราวณิชานันท์ เกมบิงโกอาหาร 3 สี ดูข้อมูล
27 นางสาววราลี วงศ์ศรีชา นวัตกรรม“ความดันดีด้วยตัวเรา สมุดบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน” ดูข้อมูล
28 นายสมพงษ์ ธรรมบุตร SYRINGE สุขใจห่วงใยสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
29 นางสาวเสาวนีย์ ปัญญาเอก เบาะล้อเลื่อนทันใจ ดูข้อมูล
30 นางสาวสุทธิดา กล้าแข็ง กระเป๋ายา “รักษ์โลก ลดโรค ดูข้อมูล
31 นายศราวุธ ลาโยธี นวัตกรรมเพลงเต้ยชีวิต ๗ สี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงแฝก ตำบลเลิงแฝก อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
32 นางสาวสุทธิดา กล้าแข็ง กระเป๋ายา “รักษ์โลก ลดโรค” ดูข้อมูล
33 นางพสิกา หนดกระโทก “เสียงเรียก...เตือนรัก”ลดแผลกดทับ ดูข้อมูล
34 นางสิริลักษณ์ นูโพนทอง ถุงมือBall ดูข้อมูล
35 นางสาวสุพัตรา สมภา ถุงผ้าจัดยาช่วยคนตาบอด (BAG FOR BLINDNESS) ดูข้อมูล
36 นายธวันชัย บุญเมือง ถุงเท้าพกพากดจุดสะท้อนคลายอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดูข้อมูล
37 นายเสกสรรค์ ศรีพันธ์ วงล้อออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดูข้อมูล
38 เพ็ญนภา พิมพัฒน์ หน้ากากป้องกันความอายมะเร็งปากมดลูก ดูข้อมูล
39 นายขรรค์ชัย เอกา กระดานเลื่อนช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวัน ดูข้อมูล
40 พนอม เตาะไธสง บัตรสีบอกเหตุเบาหวาน ของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทาม ดูข้อมูล
41 นางนริศษา เมืองโคตร วงล้อ ตระ-เตือน –ไต ดูข้อมูล