รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายทรนง บุญสอด ลูกประคบ 4.0 ดูข้อมูล
2 นายวิศรุต ศรีสว่าง ตะกร้าอุ่นไพรเก็บกักไว้อยู่ได้นาน ดูข้อมูล
3 นางวัชราภรณ์ ฉุนแสนดี แผ่นรองเท้าครบเครื่องเรื่องพลังชี่ ส่งเสริมสุขภาพดี 4 มิติ ดูข้อมูล
4 นายสุวัฒน์ รุ่งเรือง ถุงมือถั่วเขียวลดปวด ดูข้อมูล
5 นางสาวณัฏฐ์ทิตา สุภิวงค์ นวัตกรรม 5 ปุ่มก้นขวดนวดลดอาการมึนชาฝ่าเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
6 นายเทคนิค ทองศรี โปรแกรม Baby foot ในการลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่เท้าเบาหวาน “คอร์ส ทดสอบผิวด้วยเข็มสามสไตล์ นวดเท้าไทยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลึกล้ำ อบเท้าฟื้นฟูเซลล์และลดการอักเสบด้วยตู้อบไอน้ำ ผลัดเซลล์ผิวเท้าด้วยน้ำซาวข้าวมหัศจรรย์” ดูข้อมูล
7 ทับทัย เสาศิริ The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น ดูข้อมูล
8 นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ “ลูกกลิ้งมหัศจรรย์” ดูข้อมูล
9 นายจรัญ คงสุวรรณ ผังเวลาลดระยะเวลารอคอย ดูข้อมูล
10 ศิราภรณ์ มหาโคตร บทสวดทำนองสรภัญญะประกอบการบริหารท่าฤาษีดัดตน ดูข้อมูล
11 นายสุรเชษฐ์ คงศรี โมบายอัจฉริยะ ดูข้อมูล
12 นางสาวอริสรา ไม้อ่อนดี มหัศจรรย์สมุนไพรพอกเข่าริมรั้ว ดูข้อมูล
13 นายธวัชชัย แสนเลิศ สมุนไพรพื้นบ้านดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ดูข้อมูล
14 นายสมคิด กาละนิโย มหัศจรรย์ถุงนวดเม็ดมะขามบริหารมือ ดูข้อมูล
15 นายสมคิด กาละนิโย ประสิทธิผลของการใช้เม็ดมะขามในการรักษาอุณหภูมิของลูกประคบสมุนไพร ดูข้อมูล
16 ยุพาพร มาพะเนาว์ นวัตกรรมเสื้อชั้นในสมุนไพรประคบเต้านม ดูข้อมูล
17 จตุพร นามมุงคุณ นวัตกรรมน้ำมันมะกอกสลายคราบพลาสเตอร์ ดูข้อมูล
18 นางสาวธัญลักษณ์ เที่ยงทำ การศึกษาผลของการใช้ยาสมุนไพรดองดึง พอกเข่า ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
19 นางสาวกัญลยาณี รัตนพงษ์ การพัฒนายาในรูปแบบยาเม็ดของสมุนไพรเนื้อในฝักคูน ดูข้อมูล
20 กมลชนก เอกชน แผ่นกักน้ำมันสมุนไพรสิชล ดูข้อมูล
21 นายสุริยา คำคนซื่อ หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรมือถือ ดูข้อมูล
22 นางสาวปาณิสา ชนิตร์วัฒน์ การแพทย์แผนไทยกับโรคสะเก็ดเงิน โรงพยาบาลปากช่องนานา ดูข้อมูล
23 นางสาวพนารัตน์ พุ่มพฤกษา พรมหินกรวดนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ดูข้อมูล
24 นางสาวนัศรีนย์ แวดือราแม นวัตกรรม Herbal poultice at home ดูข้อมูล
25 นางสาวจินดารัตน์ สาสี แผ่นแปะสมุนไพรไล่ยุง ดูข้อมูล
26 นางนันทิดา เพ็ชรปราณี แว่นสว่างคาตา ดูข้อมูล
27 นางสาวพิมศิริ สำเภาไทย ตำรับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ ดูข้อมูล
28 นางสุกัลยา อินยทร์หา นวัตกรรมรองเท้ามหัศจรรย์นวดกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ดูข้อมูล
29 ทิพากร เขียวสลุง การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ โดยแพทย์แผนไทยประจำ รพ.สต. ดูข้อมูล
30 นางสาวกิติญาภรณ์ พรมรอด นวัตกรรม Herbal hand gel ห่างไกลโรค ดูข้อมูล
31 นางอรทัย ไพรบึง ขมิ้นชันราชาสมุนไพรไทย ไล่กลิ่นแผลมะเร็ง ดูข้อมูล
32 นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ ไม้ตะเกียบลดชา ดูข้อมูล
33 นางสาวสุหัสชา บุญปก ลูกประคบจิ๋วสมุนไพร นวดเท้าเบาหวาน ต้านอาการชา ดูข้อมูล
34 นางสาวสุดารัตน์ สรรพวุธ ถุงลดชา ดูข้อมูล
35 นางสาวลดาวัลย์ ฮามสมพันธ์ รองเท้าหินกดจุด ดูข้อมูล
36 รองเท้ามหัศจรรย์สมุนไพร นางสาวพัชรี แก้วมุลลา ดูข้อมูล