(กรณีเป็นบุคคลเดียวกับข้อ 2 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
การนำเสนอแต่ละประเภทแบ่งเป็น 15 กลุ่ม

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)
ห้องประกวดผลงานวิชาการ ทั้งหมดมี 3 ประเภท

Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา
*หมายเหตุ สาขา R2R ไม่อยู่ในหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ (*ซึ่ง R2R MOPH จะจัดประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2561 ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)
ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เคยมีประสบการณ์การ : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับเขต, ราชวิทยาลัย,สมWhoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 314 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 314 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/clients/client10/web18/web/ptp_project/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/var/www/clients/client10/web18/web/ptp_project/storage/framework/sessions/023fb8d5452f0b51974b701c610027e51f458f2d', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BnHKno2TUzXnuvuvn0ufSEcT12hGv1dKu32AZxe8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:77:"http://academic.moph.go.th/ptp_project/public/rigidetail?gid=10&id=3910&tid=1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571542273;s:1:"c";i:1571542273;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/var/www/clients/client10/web18/web/ptp_project/storage/framework/sessions/023fb8d5452f0b51974b701c610027e51f458f2d', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BnHKno2TUzXnuvuvn0ufSEcT12hGv1dKu32AZxe8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:77:"http://academic.moph.go.th/ptp_project/public/rigidetail?gid=10&id=3910&tid=1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571542273;s:1:"c";i:1571542273;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/var/www/clients/client10/web18/web/ptp_project/storage/framework/sessions/023fb8d5452f0b51974b701c610027e51f458f2d', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BnHKno2TUzXnuvuvn0ufSEcT12hGv1dKu32AZxe8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:77:"http://academic.moph.go.th/ptp_project/public/rigidetail?gid=10&id=3910&tid=1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571542273;s:1:"c";i:1571542273;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('023fb8d5452f0b51974b701c610027e51f458f2d', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BnHKno2TUzXnuvuvn0ufSEcT12hGv1dKu32AZxe8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:77:"http://academic.moph.go.th/ptp_project/public/rigidetail?gid=10&id=3910&tid=1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571542273;s:1:"c";i:1571542273;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58